Dwuigłówki, ryglówki i inne maszyny specjalistyczne

Maszyny bez których żaden zakład nie może się obejść, świetne dwuigłówki z wyłączanymi igłami JUKI serii 3568 i 3588 – nie plamiące i nie wymagające.